Cele Stowarzyszenia

  • Propagowanie mindfulness (uważności) w Polsce i za granicą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Promowanie standardu dydaktycznego i etycznego nauczycielek i nauczycieli MBSR i MBCT w Polsce.
  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia, dzielenie się wiedzą, wzajemne inspirowanie się, wymiana doświadczeń, wspieranie rozwoju i praktyki uważności nauczycielek i nauczycieli w kraju i za granicą.