Standard kursu MBSR

Program MBSR – Redukcji Stresu Uważnością (Mindfulness-Based Stress Reduction) został opracowany w roku 1979 przez profesora Jon Kabat-Zinna i jego współpracowników w Klinice Redukcji Stresu Uniwersytetu Medycznego Massachusetts w Worcester, w Stanach Zjednoczonych. Został z powodzeniem wdrożony w setkach szpitali, ośrodków zdrowia, rozwoju osobistego i przez poszczególnych nauczycieli MBSR na całym świecie pomagając osobom:

  • pracującym w zawodach wysokiego ryzyka,
  • cierpiącym chroniczny ból,
  • nadmiernie zestresowanym,
  • przemęczonym tempem życia czy
  • zwyczajnie pragnącym się rozwijać.

Kurs składa się z:

  • 2 konsultacji indywidualnych – jedna przed rozpoczęciem programu, druga po jego zakończeniu,
  • 8 spotkań warsztatowych trwających po ok. 2,5 godziny, odbywających się 1 raz w tygodniu,
  • dnia uważności – w drugiej połowie cyklu – jeden całodzienny trening poświęcony na 7 godzin praktyki.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do pracy indywidualnej w formie podręcznika i nagrań na płytach CD czy w formie elektronicznej. Udział w kursie obejmuje ćwiczenia podczas spotkań warsztatowych w grupie pod okiem nauczyciela oraz indywidualną pracę własną. Każdy uczestnik otrzymuje zestaw ćwiczeń przeznaczony do samodzielnej praktyki w domu (30- 45 minut dziennie).
Program kursu realizowany jest według standardu potwierdzonego przez instytucje certyfikujące nauczycieli MBSR.

Ogólny harmonogram tematów:

1 tydzień: Działanie na „automatycznym pilocie” a uważność. Kierowanie uwagi na chwilę bieżącą i przyjmowanie postawy „umysłu początkującego”.

2 tydzień: W jaki sposób postrzegam siebie i świat? Potencjał tkwiący w świadomym i nieosądzającym postrzeganiu. Uważna samoobserwacja.

3 tydzień: Uświadamianie sobie własnych ograniczeń i radzenie sobie z nimi. Wypracowanie życzliwego i troskliwego stosunku do własnego ciała. Istota przyjemnych doświadczeń.

4 tydzień: Istota stresu. Stres i jego uważne obserwowanie.

5 tydzień: Bycie z myślami. Uważność na osądy i wzorce myślowe, które stres intensyfikują.

6 tydzień: Radzenie sobie z trudnymi emocjami. Uważna obserwacja bez utożsamiania się.

Dzień Uważności: (zwykle sobota lub niedziela), podczas którego praktykowane są wszystkie poznane narzędzia uważności. Jest to wyjątkowa sposobność do utrwalenia i pogłębienia własnej praktyki.

7 tydzień: Uważna komunikacja. Obserwacja siebie i swoich osadów podczas trudnych rozmów i sytuacji.

8 tydzień: Jak mogę i chcę wprowadzać uważność do mojego codziennego życia po zakończonym kursie? Moje krótkoterminowe i długoterminowe cele.